عصر تصاویر سه بعدی

موشن گرافیستان: الکس کیپ‌من می‌خواهد واقعیتی جدید خلق کند. واقعیتی که انسان و نه دستگاه را، در مرکز همه چیز قرار دهد. با «هولولنز»، اولین رایانه مستقل سه بعدی ، کیپ‌من تصاویر سه بعدی را به جهان واقعی می‌آورد، تا درک ما را افزایش دهد که بتوانیم محتوای دیجیتال را احساس و لمس کنیم. در این نمایش جادویی، آینده ای را بدون صفحه‌های نمایش تصور کن، جایی که فناوری به اندازه ای قدرتمند است تا ما را به جهان‌هایی فراتر انتقال دهد.

بخش‌هایی از سخنرانی: فرض کنید که کنترلی بسیار ظریف روی هر چیزی در دنیا دارید. درجه را بچرخانید، و همه چیز واقعی می‌شود، درجه را طرف دیگر بچرخانید، و واقعیت مجازی پیدا می‌شود. حالا فرض کنید بتوانید تمامی محیط خود را بین واقعی و مجازی تغییر دهید. من این جوری را دوست دارم. تصور کنید، به همگی شما نگاه کنم و درجه را بچرخانم و همگی شما را به جن و پری تبدیل کنم. وقتی که فناوری دنیای ما را کاملا بفهمد، دوباره شیوه ارتباطی ما با هم را متحول خواهد کرد، شیوه‌ای که کار می‌کنیم و شیوه‌ای که بازی می‌کنیم.

 

 

 

About reza mozafari

Check Also

هنر لیبرال تار و پود ما را می‌سازد

لیبرال یا لیبرالیسم واژه‌ای است که شاید بارها شنیده باشید. این واژه در اذهان نخبگان و خبرگان فکری و فرهنگی جامعه ما از تعاریف و تعابیر متفاوتی شکل گرفته است. در بین مردم و توده جامعه نیز این واژه و هم خانواده‌های این واژگان غربی به تناوب به گوششان رسیده است. اما عمق معرفتی زیادی ندارد. شاید توده و عوام جامعه، لیبرالی زیست کنند و هیج اطلاعی از این واژگان نداشته باشند؛ اما نخبگان در این موقعیت، آگاهی نسبی به این گونه از سبک زندگی دارند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سایت موشن گرافیستان باهمستانی آموزشی در حوزه سینما، انیمیشن و گرافیک است. از اهداف این سایت ترکیب آموزشی فرم و محتوا است. در فضای آکادمیک محیط های هنری آموزشی خاصه، محدود به حوزه تکنیک وفرم می شوند؛ اما سایت موشن گرافیستان به دنبال آن است که فراتر از مباحث تکنیکی به مسائل محتوایی و ضروری برای تولید یک اثر هنری مطلوب بپردازد.

موشن گرافیستان در شبکه های اجتماعی