آنچه درباره آموزشگاه ما باید بدانید

سایت موشن گرافیستان باهمستانی آموزشی در حوزه سینما، انیمیشن، گرافیک و علوم انسانی است. از اهداف این سایت آموزشی رویکردی نو به مقوله فرم و محتوا با طرح مدل های آموزشی اختصاصی، ترجمه حرفه ای برای مخاطب است.

مجوزهای آموزشگاه ما: